Ostatnia aktualizacja 01, 2023

Niniejsza polityka prywatności dotycząca Grupy Don Kyatt (działającej jako Terrain Tamer) („my”, „nas” lub „nasz”) opisuje, w jaki sposób i dlaczego możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i/lub udostępniać („przetwarzać”) Twoje dane, gdy korzystasz z naszych usług („Usługi”), np. gdy:

 • Odwiedź naszą stronę internetową: https://www.terraintamer.com/ , lub dowolną naszą witrynę internetową, która zawiera link do niniejszej informacji o ochronie prywatności
 • Angażuj się z nami w inne powiązane sposoby, w tym sprzedaż, marketing lub wydarzenia

Pytania lub wątpliwości? Przeczytanie niniejszej informacji o ochronie prywatności pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i możliwości dotyczące prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zasadami i praktykami, nie korzystaj z naszych Usług.

PODSUMOWANIE KLUCZOWYCH PUNKTÓW

Niniejsze podsumowanie zawiera kluczowe punkty z naszej informacji o ochronie prywatności, ale możesz dowiedzieć się więcej szczegółów na każdy z tych tematów, klikając łącze znajdujące się pod każdym kluczowym punktem lub korzystając z naszej spis treści poniżej, aby znaleźć sekcję, której szukasz.

Jakie dane osobowe przetwarzamy? Kiedy odwiedzasz nasze Usługi, korzystasz z nich lub poruszasz się po nich, możemy przetwarzać dane osobowe w zależności od sposobu, w jaki wchodzisz w interakcję z nami i Usługami, dokonywanych przez Ciebie wyborów oraz używanych produktów i funkcji. Dowiedz się więcej o dane osobowe, które nam udostępniasz.

Czy przetwarzamy jakieś wrażliwe dane osobowe? Nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych.

Czy otrzymujemy jakiekolwiek informacje od osób trzecich? Nie otrzymujemy żadnych informacji od osób trzecich.

Jak przetwarzamy Twoje dane? Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszymi Usługami, komunikowania się z Tobą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz w celu zapewnienia zgodności z prawem. Za Twoją zgodą możemy również przetwarzać Twoje dane w innych celach. Przetwarzamy Twoje dane tylko wtedy, gdy mamy ku temu ważny powód prawny. Dowiedz się więcej o jak przetwarzamy Twoje dane.

W jakich sytuacjach i jakim podmiotom udostępniamy dane osobowe? Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach i określonym stronom trzecim. Dowiedz się więcej o kiedy i komu udostępniamy Twoje dane osobowe.

Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych? Posiadamy procesy i procedury organizacyjne i techniczne mające na celu ochronę Twoich danych osobowych. Jednakże żadna transmisja elektroniczna przez Internet ani żadna technologia przechowywania informacji nie jest w 100% bezpieczna, dlatego nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i niewłaściwie gromadzić, uzyskiwać dostępu do , kradnij lub modyfikuj swoje dane. Dowiedz się więcej o w jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych.

Jakie masz prawa? W zależności od tego, gdzie się znajdujesz, obowiązujące przepisy dotyczące prywatności mogą oznaczać, że masz pewne prawa dotyczące swoich danych osobowych. Dowiedz się więcej o Twoje prawa do prywatności.

Jak korzystasz ze swoich praw? Najłatwiej skorzystać ze swoich praw poprzez złożenie żądanie dostępu osoby, której dane dotyczą lub kontaktując się z nami. Rozważymy i podejmiemy działania na każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co robimy z gromadzonymi przez nas informacjami? Zapoznaj się z pełną treścią informacji o ochronie prywatności.

SPIS TREŚCI

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

2. JAK PRZETWARZAMY TWOJE INFORMACJE?

3. NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH KORZYSTAMY PRZY PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

4. KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

5. Czy korzystamy z plików cookie i innych technologii śledzenia?

6. JAK DŁUGO PRZECHOWYWAMY TWOJE INFORMACJE?

7. JAK CHRONIMY TWOJE INFORMACJE BEZPIECZNIE?

8. Czy zbieramy informacje od nieletnich?

9. JAKIE SĄ PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

10. KONTROLA FUNKCJI NIE ŚLEDZENIA

11. CZY MIESZKAŃCY STANÓW ZJEDNOCZONYCH MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

12. CZY INNE REGIONY MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

13. CZY AKTUALIZUJEMY TO OGŁOSZENIE?

14. JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEJ INFORMACJI?

15. JAK MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE GROMADZIMY OD CIEBIE?

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Dane osobowe, które nam ujawniasz

W skrócie: Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz.

Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, gdy wyrażasz zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, gdy uczestniczysz w działaniach w Usługach lub w inny sposób, gdy się z nami kontaktujesz.

Dane osobowe podane przez Ciebie. Gromadzone przez nas dane osobowe zależą od kontekstu Twoich interakcji z nami i Usługami, dokonywanych przez Ciebie wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzystasz. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:

 • dane Google Analytics

Wrażliwa informacja. Nie przetwarzamy informacji wrażliwych.

Dane dotyczące płatności. Możemy gromadzić dane niezbędne do przetworzenia Twojej płatności, jeśli dokonujesz zakupów, takie jak numer Twojego instrumentu płatniczego i kod bezpieczeństwa powiązany z Twoim instrumentem płatniczym. Wszystkie dane dotyczące płatności są przechowywane przez __________. Linki do informacji o ochronie prywatności można znaleźć tutaj: __________.

Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a Ty musisz powiadomić nas o wszelkich zmianach takich danych osobowych.

Informacje zbierane automatycznie

W skrócie: Niektóre informacje — takie jak adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia — są zbierane automatycznie, gdy odwiedzasz nasze Usługi.

Automatycznie zbieramy pewne informacje, gdy odwiedzasz, korzystasz lub poruszasz się po Usługach. Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja , informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszych Usług oraz inne informacje techniczne. Informacje te są potrzebne przede wszystkim do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszych Usług oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.

Podobnie jak wiele firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

Gromadzone przez nas informacje obejmują:

 • Dane urządzenia. Gromadzimy dane urządzenia, takie jak informacje o komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Usług. W zależności od używanego urządzenia dane urządzenia mogą obejmować takie informacje, jak adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu, dostawca usług internetowych i/lub operator komórkowy, system operacyjny i informacje o konfiguracji systemu.
 • Dane lokalizacji. Gromadzimy dane lokalizacyjne, takie jak informacje o lokalizacji Twojego urządzenia, które mogą być dokładne lub nieprecyzyjne. Ilość zbieranych przez nas informacji zależy od rodzaju i ustawień urządzenia, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Usług. Na przykład możemy używać GPS i innych technologii do gromadzenia danych geolokalizacyjnych, które informują nas o Twojej bieżącej lokalizacji (na podstawie Twojego adresu IP). Możesz zrezygnować z gromadzenia tych informacji, odmawiając dostępu do informacji lub wyłączając ustawienie lokalizacji na swoim urządzeniu. Jeśli jednak zdecydujesz się na rezygnację, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych aspektów Usług.

2. JAK PRZETWARZAMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszymi Usługami, komunikowania się z Tobą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz w celu zapewnienia zgodności z prawem. Za Twoją zgodą możemy również przetwarzać Twoje dane w innych celach.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe z różnych powodów, w zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z naszych Usług, w tym:

 • Aby dostarczać Ci ukierunkowane reklamy. Możemy przetwarzać Twoje dane w celu opracowywania i wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań, lokalizacji i nie tylko.
 • Aby zidentyfikować trendy użytkowania. Możemy przetwarzać informacje o tym, jak korzystasz z naszych Usług, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób są one wykorzystywane, abyśmy mogli je ulepszyć.
 • Aby ocalić lub chronić żywotny interes jednostki. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli jest to konieczne, aby uratować lub chronić żywotne interesy osoby fizycznej, na przykład aby zapobiec szkodom.

3. NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH OCZEKUJEMY PRZETWARZANIE TWOICH INFORMACJI?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy uważamy, że jest to konieczne i mamy ważny powód prawny (tj. podstawę prawną), aby to zrobić zgodnie z obowiązującym prawem, na przykład za Twoją zgodą, w celu zapewnienia zgodności z przepisami, świadczenia usług dla Ciebie podejmować lub wypełniać nasze zobowiązania umowne, aby chronić Twoje prawa lub realizować nasze uzasadnione interesy biznesowe.

Jeśli znajdujesz się w UE lub Wielkiej Brytanii, ta sekcja dotyczy Ciebie.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i RODO w Wielkiej Brytanii wymagają od nas wyjaśnienia ważnych podstaw prawnych, na których opieramy się w celu przetwarzania Twoich danych osobowych. W związku z tym możemy opierać się na następujących podstawach prawnych do przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • Zgoda. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli udzieliłeś nam pozwolenia (tj. zgody) na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Dowiedz się więcej o cofnięcie zgody.
 • Uzasadnione interesy. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli uznamy, że jest to zasadnie konieczne do osiągnięcia naszych uzasadnionych interesów biznesowych, a interesy te nie przeważają nad Twoimi interesami oraz podstawowymi prawami i wolnościami. Na przykład możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w niektórych z opisanych celów, aby:
 • Opracowuj i wyświetlaj spersonalizowane i odpowiednie treści reklamowe dla naszych użytkowników
 • Analizuj, w jaki sposób wykorzystywane są nasze Usługi, abyśmy mogli je ulepszać, aby angażować i zatrzymywać użytkowników
 • Zobowiązania prawne. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli uważamy, że jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, takich jak współpraca z organem ścigania lub agencją regulacyjną, wykonywanie lub obrona naszych praw lub ujawnienie Twoich danych jako dowodu w postępowaniu sądowym, w którym jesteśmy zaangażowany.
 • Istotne zainteresowania. Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy uznamy, że jest to konieczne dla ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów strony trzeciej, np. w sytuacjach związanych z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby.

Jeśli mieszkasz w Kanadzie, ta sekcja dotyczy Ciebie.

Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli udzieliłeś nam konkretnego pozwolenia (tj. wyraźnej zgody) na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu lub w sytuacjach, w których można wywnioskować Twoją zgodę (tj. dorozumianą zgodę). Możesz wycofać swoją zgodę kiedykolwiek.

W niektórych wyjątkowych przypadkach możemy być prawnie upoważnieni na mocy obowiązującego prawa do przetwarzania Twoich danych bez Twojej zgody, w tym na przykład:

 • Jeżeli zbieranie danych wyraźnie leży w interesie osoby fizycznej, a zgody nie można uzyskać w odpowiednim czasie
 • Do prowadzenia dochodzeń i wykrywania oszustw oraz zapobiegania im
 • W przypadku transakcji biznesowych pod warunkiem spełnienia określonych warunków
 • Jeżeli jest on zawarty w zeznaniu świadka, a pobranie jest niezbędne do oceny, rozpatrzenia lub zaspokojenia roszczenia ubezpieczeniowego
 • Do identyfikacji rannych, chorych lub zmarłych i komunikacji z najbliższymi krewnymi
 • Jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że dana osoba była, jest lub może być ofiarą nadużycia finansowego
 • Jeśli uzasadnione jest oczekiwanie, że zbieranie i wykorzystanie za zgodą naruszyłoby dostępność lub dokładność informacji, a gromadzenie jest uzasadnione do celów związanych z dochodzeniem w sprawie naruszenia umowy lub naruszenia prawa Kanady lub prowincji
 • Jeżeli ujawnienie jest wymagane w celu zastosowania się do wezwania sądowego, nakazu, nakazu sądowego lub zasad sądu dotyczących sporządzania akt
 • Jeżeli zostały one sporządzone przez osobę fizyczną w trakcie jej zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodu, a zbiór jest zgodny z celami, dla których informacje zostały utworzone
 • Jeśli kolekcja jest przeznaczona wyłącznie do celów dziennikarskich, artystycznych lub literackich
 • Jeżeli informacja jest publicznie dostępna i jest określona w przepisach

4. KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W skrócie: Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach opisanych w tej sekcji i/lub następującym stronom trzecim.

Możemy potrzebować udostępnić Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Przelewy biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie.
 • Kiedy korzystamy z Google Analytics. Możemy udostępniać Twoje dane usłudze Google Analytics w celu śledzenia i analizowania korzystania z Usług. Funkcje reklamowe Google Analytics, z których możemy korzystać, obejmują: remarketing w Google Analytics, raportowanie danych demograficznych i zainteresowań Google Analytics oraz raportowanie wyświetleń w sieci reklamowej Google. Aby zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics w Usługach, odwiedź stronę https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Możesz zrezygnować z Funkcji reklamowych Google Analytics poprzez Ustawienia reklam Google i Ustawienia reklam dla aplikacji mobilnych. Inne sposoby rezygnacji obejmują http://optout.networkadvertising.org/ i http://www.networkadvertising.org/mobile-choice. Więcej informacji na temat praktyk Google dotyczących prywatności można znaleźć na stronie Strona Prywatność i warunki Google.
 • Kiedy korzystamy z interfejsów API platformy Google Maps. Możemy udostępniać Twoje dane określonym interfejsom API Google Maps Platform (np. Google Maps API, Places API).

5. Czy korzystamy z plików cookie i innych technologii śledzenia?

W skrócie: Możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do gromadzenia i przechowywania informacji.

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele), aby uzyskać dostęp do informacji lub je przechowywać. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób korzystamy z takich technologii i jak możesz odrzucić niektóre pliki cookie, znajdują się w naszej Informacji o plikach cookie.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWYWAMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo wymaga inaczej.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne).

Jeśli nie mamy stałej uzasadnionej potrzeby biznesowej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), bezpiecznie przechowuj swoje dane osobowe i izoluj je od dalszego przetwarzania do czasu, gdy ich usunięcie będzie możliwe.

7. JAK CHRONIMY TWOJE INFORMACJE BEZPIECZNIE?

W skrócie: Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie i rozsądne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednak pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków w celu zabezpieczenia informacji, żadna transmisja elektroniczna przez Internet lub technologia przechowywania informacji nie może zagwarantować 100% bezpieczeństwa, więc nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieupoważnione strony trzecie nie będą w stanie obejść nasze zabezpieczenia i niewłaściwie gromadzić, uzyskiwać dostęp, kraść lub modyfikować Twoje informacje. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przekazywanie danych osobowych do iz naszych Usług odbywa się na Twoje własne ryzyko. Użytkownik powinien uzyskiwać dostęp do Usług wyłącznie w bezpiecznym środowisku.

8. Czy zbieramy informacje od nieletnich?

W skrócie: nie gromadzimy świadomie danych ani nie sprzedajemy ich dzieciom poniżej 18 roku życia.

Nie pozyskujemy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie sprzedajemy ich. Korzystając z Usług, oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat lub jesteś rodzicem lub opiekunem takiej osoby niepełnoletniej i wyrażasz zgodę na korzystanie z Usług przez osobę niepełnoletnią. Jeśli dowiemy się, że zostały zebrane dane osobowe od użytkowników w wieku poniżej 18 lat, zdezaktywujemy konto i podejmiemy uzasadnione kroki, aby niezwłocznie usunąć takie dane z naszych rejestrów. Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek danych, które mogliśmy zebrać od dzieci poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

9. JAKIE SĄ PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: w niektórych regionach, np. w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Wielkiej Brytanii (UK), Szwajcarii i Kanadzie, przysługują Ci prawa umożliwiające większy dostęp do Twoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. Możesz sprawdzić, zmienić lub zamknąć swoje konto w dowolnym momencie.

W niektórych regionach (takich jak EOG, Wielka Brytania, Szwajcaria i Kanada) przysługują Ci pewne prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo (i) do żądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych, (ii) do żądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; (iv) jeśli ma to zastosowanie, do przenoszenia danych; oraz (v) niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. W pewnych okolicznościach możesz mieć również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Żądanie takie możesz zgłosić kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEJ INFORMACJI? ' poniżej.

Rozważymy i podejmiemy działania na każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jeśli znajdujesz się w EOG lub Wielkiej Brytanii i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do swojego Organ ochrony danych państwa członkowskiego or brytyjski organ ochrony danych.

Jeśli mieszkasz w Szwajcarii, możesz skontaktować się z Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Informacji.

Wycofanie Twojej zgody: Jeśli opieramy się na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, która może być wyraźna i/lub dorozumiana w zależności od obowiązującego prawa, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEJ INFORMACJI? ' poniżej.

Należy jednak pamiętać, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania przed jego cofnięciem ani, gdy zezwala na to obowiązujące prawo, nie wpłynie to na przetwarzanie Twoich danych osobowych na podstawie zgodnej z prawem podstawy przetwarzania innej niż zgoda.

Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych i promocyjnych: W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania naszych komunikatów marketingowych i promocyjnych, klikając link rezygnacji znajdujący się w wysyłanych przez nas e-mailach lub kontaktując się z nami, korzystając z danych podanych w sekcji „JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEJ INFORMACJI? ' poniżej. Zostaniesz wówczas usunięty z list marketingowych. Możemy jednak nadal komunikować się z Tobą – na przykład w celu wysyłania Ci wiadomości związanych z usługami, które są niezbędne do administrowania i korzystania z Twojego konta, w celu odpowiadania na zgłoszenia serwisowe lub w innych celach niemarketingowych.

Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała je. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to mieć wpływ na niektóre funkcje lub usługi naszych Usług.

10. KONTROLA FUNKCJI NIE ŚLEDZENIA

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję Do-Not-Track („DNT”) lub ustawienie, które możesz aktywować, aby zasygnalizować swoje preferencje dotyczące prywatności i niemonitorowania i gromadzenia danych o Twojej aktywności związanej z przeglądaniem Internetu. Na tym etapie nie został sfinalizowany żaden jednolity standard technologiczny rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT. W związku z tym obecnie nie odpowiadamy na sygnały przeglądarki DNT ani żadne inne mechanizmy, które automatycznie informują o Twojej decyzji o rezygnacji ze śledzenia online. Jeżeli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego będziemy musieli przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w poprawionej wersji niniejszej Polityki prywatności.

11. CZY MIESZKAŃCY STANÓW ZJEDNOCZONYCH MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: Jeśli jesteś mieszkańcem Wirginii, Utah, Connecticut, Kolorado lub Kalifornii, przysługują Ci określone prawa dotyczące dostępu do Twoich danych osobowych.

Jakie kategorie danych osobowych zbieramy?

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych:

Category Examples Collected

A. Identifiers

Contact details, such as real name, alias, postal address, telephone or mobile contact number, unique personal identifier, online identifier, Internet Protocol address, email address, and account name

NO

B. Personal information as defined in the California Customer Records statute

Name, contact information, education, employment, employment history, and financial information

NO

C. Protected classification characteristics under state or federal law

Gender and date of birth

NO

D. Commercial information

Transaction information, purchase history, financial details, and payment information

YES

E. Biometric information

Fingerprints and voiceprints

NO

F. Internet or other similar network activity

Browsing history, search history, online behaviour, interest data, and interactions with our and other websites, applications, systems, and advertisements

NO

G. Geolocation data

Device location

YES

H. Audio, electronic, visual, thermal, olfactory, or similar information

Images and audio, video or call recordings created in connection with our business activities

NO

I. Professional or employment-related information

Business contact details in order to provide you our Services at a business level or job title, work history, and professional qualifications if you apply for a job with us

NO

J. Education Information

Student records and directory information

NO

K. Inferences drawn from collected personal information

Inferences drawn from any of the collected personal information listed above to create a profile or summary about, for example, an inpidual’s preferences and characteristics

NO

L. Sensitive personal Information  

 

NO

 

Będziemy wykorzystywać i przechowywać zebrane dane osobowe w razie potrzeby do świadczenia Usług lub do:

 • Kategoria D - O ile użytkownik posiada u nas konto
 • Kategoria G - O ile użytkownik posiada u nas konto

Możemy również zbierać inne dane osobowe poza tymi kategoriami poprzez przypadki, w których kontaktujesz się z nami osobiście, online, telefonicznie lub pocztą w kontekście:

 • Otrzymywanie pomocy za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta;
 • Udział w ankietach lub konkursach klientów; i
 • Ułatwienia w świadczeniu naszych Usług i odpowiadaniu na Twoje zapytania.

Jak wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dowiedz się, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe w sekcji „W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE?'

Czy Twoje informacje zostaną udostępnione komukolwiek innemu?

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym usługodawcom na podstawie pisemnej umowy pomiędzy nami a każdym usługodawcą. Dowiedz się więcej o tym, jak ujawniamy dane osobowe w sekcji „KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?'

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do naszych własnych celów biznesowych, takich jak przeprowadzanie wewnętrznych badań na rzecz rozwoju technologicznego i demonstracji. Nie jest to uważane za „sprzedaż” Twoich danych osobowych.

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy nie ujawnialiśmy, nie sprzedawaliśmy ani nie udostępnialiśmy żadnych danych osobowych stronom trzecim w celach biznesowych lub komercyjnych. Nie będziemy w przyszłości sprzedawać ani udostępniać danych osobowych należących do osób odwiedzających witrynę, użytkowników i innych konsumentów.

Mieszkańcy Kalifornii

Sekcja 1798.83 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia, znana również jako ustawa „Shine The Light”, pozwala naszym użytkownikom będącym mieszkańcami Kalifornii na żądanie i uzyskanie od nas raz w roku i bezpłatnie informacji na temat kategorii danych osobowych (jeśli istnieją), które ujawniliśmy stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego oraz nazwy i adresy wszystkich stron trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz złożyć taki wniosek, prześlij nam swoją prośbę na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, mieszkasz w Kalifornii i masz zarejestrowane konto w Usługach, masz prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publicznie publikujesz w Usługach. Aby poprosić o usunięcie takich danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej i podaj adres e-mail powiązany z Twoim kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii. Dopilnujemy, aby dane nie były publicznie wyświetlane w Usługach, należy jednak pamiętać, że dane mogą nie zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte ze wszystkich naszych systemów (np. kopie zapasowe itp.).

Informacja o prywatności CCPA

Ta sekcja dotyczy wyłącznie mieszkańców Kalifornii. Zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) przysługują Ci prawa wymienione poniżej.

Kalifornijski kodeks przepisów definiuje „rezydentów” jako:

(1) każdą osobę przebywającą w Stanie Kalifornia w celach innych niż tymczasowe lub przejściowe oraz

(2) każda osoba fizyczna zamieszkała w Stanie Kalifornia, która przebywa poza Stanem Kalifornia w celach tymczasowych lub przejściowych

Wszystkie pozostałe osoby fizyczne definiuje się jako „nierezydentów”.

Jeżeli ta definicja „rezydenta” dotyczy Ciebie, musimy przestrzegać pewnych praw i obowiązków dotyczących Twoich danych osobowych.

Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych

Prawo żądania usunięcia danych — Żądanie usunięcia

Możesz poprosić o usunięcie swoich danych osobowych. Jeśli poprosisz nas o usunięcie Twoich danych osobowych, uszanujemy Twoją prośbę i usuniemy Twoje dane osobowe, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych przez prawo, takich jak (między innymi) skorzystanie przez innego konsumenta z jego prawa do wolności słowa , nasze wymagania dotyczące zgodności wynikające z obowiązku prawnego lub jakiekolwiek przetwarzanie, które może być wymagane w celu ochrony przed nielegalnymi działaniami.

Prawo do informacji — Prośba o informację

W zależności od okoliczności masz prawo wiedzieć:

 • czy zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • kategorie danych osobowych, które zbieramy;
 • cele, w jakich wykorzystywane są zebrane dane osobowe;
 • czy sprzedajemy lub udostępniamy dane osobowe stronom trzecim;
 • kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy, udostępniliśmy lub ujawniliśmy w celach biznesowych;
 • kategorie stron trzecich, którym dane osobowe zostały sprzedane, udostępnione lub ujawnione w celach biznesowych;
 • biznesowy lub handlowy cel gromadzenia, sprzedawania lub udostępniania danych osobowych; I
 • określone dane osobowe, które zebraliśmy na Twój temat.

Zgodnie z obowiązującym prawem nie jesteśmy zobowiązani do przekazywania ani usuwania informacji konsumenckich, które zostały zanonimizowane w odpowiedzi na żądanie konsumenta, ani do ponownej identyfikacji danych osobowych w celu weryfikacji żądania konsumenta.

Prawo do niedyskryminacji przy wykonywaniu praw konsumenta do prywatności

Nie będziemy Cię dyskryminować, jeśli będziesz korzystać ze swoich praw do prywatności.

Prawo do ograniczenia wykorzystywania i ujawniania wrażliwych danych osobowych

Nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych konsumentów.

Proces weryfikacji

Po otrzymaniu Twojej prośby będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, aby ustalić, że jesteś tą samą osobą, o której mamy informacje w naszym systemie. Te wysiłki weryfikacyjne wymagają, abyśmy poprosili Cię o podanie informacji, abyśmy mogli dopasować je do informacji, które nam wcześniej przekazałeś. Na przykład, w zależności od rodzaju przesłanego wniosku, możemy poprosić Cię o podanie pewnych informacji, abyśmy mogli dopasować informacje, które podasz, z informacjami, które już mamy w aktach, lub możemy skontaktować się z Tobą za pomocą metody komunikacji (np. lub e-mail), które wcześniej nam przekazałeś. Możemy również skorzystać z innych metod weryfikacji, jeśli wymagają tego okoliczności.

Będziemy wykorzystywać dane osobowe podane we wniosku wyłącznie w celu zweryfikowania Twojej tożsamości lub uprawnień do złożenia wniosku. W miarę możliwości nie będziemy żądać od Ciebie dodatkowych informacji w celu weryfikacji. Jeśli jednak nie możemy zweryfikować Twojej tożsamości na podstawie już przechowywanych przez nas informacji, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz w celach bezpieczeństwa lub zapobiegania oszustwom. Takie dodatkowo podane informacje usuniemy, gdy tylko zakończymy weryfikację Ciebie.

Inne prawa do prywatności

 • Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych.
 • Możesz zażądać korekty swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub nie są już istotne, lub poprosić o ograniczenie przetwarzania informacji.
 • Możesz wyznaczyć upoważnionego agenta, który w Twoim imieniu złoży wniosek na mocy ustawy CCPA. Możemy odrzucić wniosek upoważnionego agenta, który nie przedstawi dowodu, że został prawidłowo upoważniony do działania w Twoim imieniu zgodnie z ustawą CCPA.
 • Możesz poprosić o rezygnację z przyszłej sprzedaży lub udostępniania swoich danych osobowych stronom trzecim. Po otrzymaniu wniosku o rezygnację podejmiemy działania zgodnie z wnioskiem tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż piętnaście (15) dni od daty złożenia wniosku.

Aby skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z nami, przesyłając żądanie dostępu osoby, której dane dotyczą, odwiedzając https://www.terraintamer.com/contact-uslub korzystając z danych kontaktowych na dole tego dokumentu. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie.

Mieszkańcy Kolorado

Ta sekcja dotyczy wyłącznie mieszkańców Kolorado. Zgodnie z ustawą Colorado Privacy Act (CPA) przysługują Ci prawa wymienione poniżej. Jednakże prawa te nie mają charakteru bezwzględnego i w niektórych przypadkach możemy odrzucić Twoją prośbę, jeśli jest to dozwolone przez prawo.

  • Prawo do bycia poinformowanym, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe
  • Prawo dostępu do swoich danych osobowych
  • Prawo do poprawiania nieścisłości w danych osobowych
  • Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych
  • Prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które nam wcześniej udostępniłeś
   • Prawo do rezygnacji z przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli są one wykorzystywane do celów reklamy ukierunkowanej, sprzedaży danych osobowych lub profilowania w celu podjęcia decyzji wywołujących skutki prawne lub podobnie istotne („profilowanie”)

Aby zgłosić żądanie skorzystania z uprawnień opisanych powyżej, prosimy o złożenie żądanie dostępu osoby, której dane dotyczą.

Jeśli odmówimy podjęcia działań w związku z Twoją prośbą i chcesz odwołać się od naszej decyzji, napisz do nas e-mail. W ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od otrzymania odwołania poinformujemy Cię na piśmie o wszelkich działaniach podjętych lub niepodjętych w odpowiedzi na odwołanie, łącznie z pisemnym wyjaśnieniem powodów decyzji.

Mieszkańcy Connecticut

Ta sekcja dotyczy wyłącznie mieszkańców Connecticut. Zgodnie z ustawą o ochronie danych stanu Connecticut (CTDPA) przysługują Ci prawa wymienione poniżej. Jednakże prawa te nie mają charakteru bezwzględnego i w niektórych przypadkach możemy odrzucić Twoją prośbę, jeśli jest to dozwolone przez prawo.

   • Prawo do bycia poinformowanym, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe
   • Prawo dostępu do swoich danych osobowych
   • Prawo do poprawiania nieścisłości w danych osobowych
   • Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych
   • Prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które nam wcześniej udostępniłeś
   • Prawo do rezygnacji z przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli są one wykorzystywane do celów reklamy ukierunkowanej, sprzedaży danych osobowych lub profilowania w celu podjęcia decyzji wywołujących skutki prawne lub podobnie istotne („profilowanie”)

Aby zgłosić żądanie skorzystania z uprawnień opisanych powyżej, prosimy o złożenie żądanie dostępu osoby, której dane dotyczą.

Jeśli odmówimy podjęcia działań w związku z Twoją prośbą i chcesz odwołać się od naszej decyzji, napisz do nas e-mail. W ciągu sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania odwołania poinformujemy Cię na piśmie o wszelkich działaniach podjętych lub niepodjętych w odpowiedzi na odwołanie, łącznie z pisemnym wyjaśnieniem powodów decyzji.

Mieszkańcy Utah

Ta sekcja dotyczy wyłącznie mieszkańców stanu Utah. Zgodnie z ustawą Utah Consumer Privacy Act (UCPA) przysługują Ci prawa wymienione poniżej. Jednakże prawa te nie mają charakteru bezwzględnego i w niektórych przypadkach możemy odrzucić Twoją prośbę, jeśli jest to dozwolone przez prawo.

   • Prawo do bycia poinformowanym, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe
   • Prawo dostępu do swoich danych osobowych
   • Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych
   • Prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które nam wcześniej udostępniłeś
   • Prawo do rezygnacji z przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli są one wykorzystywane do celów reklamy ukierunkowanej lub sprzedaży danych osobowych

Aby zgłosić żądanie skorzystania z uprawnień opisanych powyżej, prosimy o złożenie żądanie dostępu osoby, której dane dotyczą.

Mieszkańcy Wirginii

Zgodnie z ustawą o ochronie danych konsumentów stanu Wirginia (VCDPA):

„Konsument” oznacza osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej, działającą wyłącznie w kontekście indywidualnym lub domowym. Nie obejmuje osób fizycznych działających w kontekście handlowym lub zawodowym.

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, które są powiązane lub w rozsądny sposób możliwe do powiązania ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. „Dane osobowe” nie obejmują danych pozbawionych możliwości identyfikacji ani informacji publicznie dostępnych.

„Sprzedaż danych osobowych” oznacza wymianę danych osobowych za wynagrodzeniem pieniężnym.

Jeżeli ta definicja „konsumenta” dotyczy Ciebie, musimy przestrzegać pewnych praw i obowiązków dotyczących Twoich danych osobowych.

Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych

   • Prawo do bycia poinformowanym, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe
   • Prawo dostępu do swoich danych osobowych
   • Prawo do poprawiania nieścisłości w danych osobowych
   • Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych
   • Prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które nam wcześniej udostępniłeś
   • Prawo do rezygnacji z przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli są one wykorzystywane do celów reklamy ukierunkowanej, sprzedaży danych osobowych lub profilowania w celu podjęcia decyzji wywołujących skutki prawne lub podobnie istotne („profilowanie”)

Korzystaj ze swoich praw przewidzianych na mocy ustawy Virginia VCDPA

Możesz złożyć żądanie dostępu osoby, której dane dotyczą.

Jeśli do wykonywania swoich praw korzystasz z usług upoważnionego agenta, możemy odrzucić wniosek, jeśli upoważniony agent nie przedstawi dowodu, że został prawidłowo upoważniony do działania w Twoim imieniu.

Proces weryfikacji

Możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji, które są w uzasadniony sposób niezbędne do zweryfikowania Twojej prośby i żądania Twojego konsumenta. Jeśli złożysz wniosek za pośrednictwem upoważnionego agenta, przed przetworzeniem Twojego wniosku może być konieczne zebranie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania Twojej tożsamości.

Po otrzymaniu Twojej prośby odpowiemy bez zbędnej zwłoki, ale we wszystkich przypadkach w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od otrzymania. W uzasadnionych przypadkach okres odpowiedzi może zostać przedłużony jeden raz o czterdzieści pięć (45) dodatkowych dni. Poinformujemy Cię o każdym takim przedłużeniu w ciągu początkowego 45-dniowego okresu odpowiedzi, wraz z podaniem przyczyny przedłużenia.

Prawo do odwołania

Jeśli odmówimy podjęcia działań w związku z Twoją prośbą, poinformujemy Cię o naszej decyzji i jej uzasadnieniu. Jeśli chcesz odwołać się od naszej decyzji, napisz do nas e-mail. W ciągu sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania odwołania poinformujemy Cię na piśmie o wszelkich działaniach podjętych lub niepodjętych w odpowiedzi na odwołanie, łącznie z pisemnym wyjaśnieniem powodów decyzji. Jeśli Twoje odwołanie zostanie odrzucone, możesz skontaktować się z Prokuratora Generalnego o złożenie skargi.

12. CZY INNE REGIONY MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: możesz mieć dodatkowe prawa w zależności od kraju, w którym mieszkasz.

Australia i Nowa Zelandia

Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązkami i warunkami określonymi w australijskiej ustawie o prywatności z 1988 r. i nowozelandzkiej ustawie o prywatności z 2020 r. (ustawa o prywatności).

Niniejsza informacja o ochronie prywatności spełnia wymogi informacyjne określone w obu Ustawach o ochronie prywatności, w szczególności: jakie dane osobowe od Ciebie zbieramy, z jakich źródeł i w jakich celach oraz inni odbiorcy Twoich danych osobowych.

Jeśli nie chcesz podawać danych osobowych niezbędnych do realizacji ich celu, może to mieć wpływ na naszą zdolność do świadczenia naszych usług, w szczególności:

   • oferować Ci produkty lub usługi, które chcesz
   • odpowiadać na Twoje prośby lub pomagać w ich realizacji

W każdej chwili masz prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych lub ich poprawienia. Żądanie takie możesz zgłosić kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE ZBIERAMY OD CIEBIE? '

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz prawo złożyć skargę dotyczącą naruszenia Australijskich Zasad Prywatności do Biuro australijskiego komisarza ds. informacji oraz naruszenie zasad prywatności Nowej Zelandii do Biuro Komisarza ds. Prywatności Nowej Zelandii.

Republika Południowej Afryki

W każdej chwili masz prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych lub ich poprawienia. Żądanie takie możesz zgłosić kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE ZBIERAMY OD CIEBIE? '

Jeżeli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki rozwiązujemy wszelkie skargi dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, możesz skontaktować się z biurem regulatora, którego dane są następujące:

Regulator informacji (RPA)

Pytania ogólne: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Reklamacje (wypełnij formularz POPIA/PAIA nr 5): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. & Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W Australii

Jeśli uważasz, że Twoje prawa do prywatności mogły zostać naruszone lub masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące naszej Polityki prywatności, zachęcamy do skontaktowania się z nami pod numerem +61 3 93259700 lub pocztą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jeśli chcesz złożyć skargę, prosimy o podanie odpowiednich szczegółów, takich jak data, godzina i okoliczności zdarzenia lub komunikacji, a także opisanie swoich obaw w tej sprawie. Po otrzymaniu skargi otrzymasz od nas w ciągu 7 dni potwierdzenie jej otrzymania.

Po otrzymaniu Twojej skargi przeanalizujemy ją, aby ustalić, czy wchodzi ona w zakres odpowiednich przepisów dotyczących prywatności. Jeśli tak się nie stanie, powiadomimy Cię i wyjaśnimy, dlaczego nie możemy zająć się Twoją skargą.

W przypadku skarg objętych odpowiednimi przepisami dotyczącymi prywatności przeprowadzimy dokładne dochodzenie, zbierając niezbędne fakty i rozumiejąc Twoje oczekiwania dotyczące rozwiązania. W trakcie tego procesu możemy wymagać od Ciebie dodatkowych informacji, aby lepiej zrozumieć charakter Twojej skargi.

Zależy nam na niezwłocznym reagowaniu i oferowaniu praktycznych rozwiązań zgodnych z naszymi zobowiązaniami prawnymi. Jeśli nadal nie będziesz usatysfakcjonowany wynikiem swojej skargi, masz możliwość przekazania jej do Biura Australijskiego Komisarza ds. Informacji, którego dane kontaktowe można znaleźć tutaj: https://www.oaic.gov.au/contact-us

13. CZY AKTUALIZUJEMY TO OGŁOSZENIE?

W skrócie: tak, w razie potrzeby zaktualizujemy to powiadomienie, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona zaktualizowaną datą „Poprawiona” i zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej Polityce prywatności, możemy Cię o tym powiadomić, publikując w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub bezpośrednio wysyłając powiadomienie. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej Polityki prywatności, aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane.

14. JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEJ INFORMACJI?

Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące tego powiadomienia, możesz wysłać do nas e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub skontaktuj się z nami listownie pod adresem:

Grupa Don Kyatt
249-263 Sunshine Rd
Tottenham, Wiktoria 3012
Australia

15. JAK MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE GROMADZIMY OD CIEBIE?

Na podstawie przepisów obowiązujących w Twoim kraju możesz mieć prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, zmienić te informacje lub je usunąć. Aby poprosić o sprawdzenie, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, wypełnij i prześlij żądanie dostępu osoby, której dane dotyczą.